logo

נכנסה להריון

מה המשמעות של דפיקה?

דפוק אפ פירושו 'בהיריון'.

סיכום נקודות מפתח

'בהריון' היא ההגדרה הנפוצה ביותר עבור נכנסה להריון ב-Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram ו-TikTok.
נכנסה להריון
הַגדָרָה:בְּהֵרָיוֹן
סוּג:מילת סלנג (ז'רגון)
ניחוש:
1: קל לנחש
משתמשים טיפוסיים:
מבוגרים ובני נוער

דוגמה של KNOCKED UP בשימוש בטקסט

נכנסה להריון