logo

לִתְלוֹת

מה המשמעות של HANG?

HANG פירושו 'לבלות איתו זמן'.

סיכום נקודות מפתח

'לבלות עם' היא ההגדרה הנפוצה ביותר עבור לִתְלוֹת ב-Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram ו-TikTok.
לִתְלוֹת
הַגדָרָה:לבלות עם
סוּג:מילת סלנג (ז'רגון)
ניחוש:
2: די קל לנחש
משתמשים טיפוסיים:
מבוגרים ובני נוער

דוגמה של HANG בשימוש בטקסט

לִתְלוֹת