logo

פְּתָיוֹן

מה המשמעות של BAIT?

פירושו של BAIT הוא 'ברור או אקסיומטי'.

המילה BAIT משמשת בדרך כלל כאשר מתארים אדם מושך מינית שכמובן מתהדר באטרקטיביות שלו. בהקשר זה, זה מקושר לעתים קרובות עם המילה 'כלא' כדי להתייחס לאדם מושך שככל הנראה מתחת לגיל ההסכמה המינית (למשל, 'האפרוח הזה בחצאית האדומה כתוב עליה JAILBAIT').

BAIT משמש לעתים קרובות גם כדי לתאר כל דבר או כל פעולה שהיא ברורה, בוטה או מובנת מאליה. פחות נפוץ, ניתן להשתמש בו גם במשמעות 'מספרת' או 'סניץ'.

ניתן לכתוב BAIT גם בתור BATE.

סיכום נקודות מפתח

'ברור או אקסיומטי' היא ההגדרה הנפוצה ביותר עבור פְּתָיוֹן ב-Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram ו-TikTok.
פְּתָיוֹן
הַגדָרָה:ברור או אקסיומטי
סוּג:מילת סלנג (ז'רגון)
ניחוש:
2: די קל לנחש
משתמשים טיפוסיים:
מבוגרים ובני נוער

תמונה עבור BAIT

כשאני כותב פְּתָיוֹן , אני מתכוון לזה:

המשמעות של BAIT
יש דברים שאינם זקוקים להסבר נוסף.

יותר...

דוגמאות של BAIT במשפטים

להלן דוגמאות לשימוש ב-BIT בשיחות:
  • רף: אני רק אשלח לה תמונה שלי יושבת על מכסה המנוע של המכונית שלי.
  • פיט: בנאדם, אתה כל כךפְּתָיוֹן.
  • אנני: תראה את זה, היא העתקה את העבודה שלי מילה במילה.
  • יוליה:פְּתָיוֹן.

מבט אקדמי על BAIT

BAIT משמש בדרך כלל כשם תואר (כלומר, מילה מתארת). לדוגמה:
  • השמלה הזו היא BAIT.
  • (כאן, BAIT הוא שם תואר שמשנה את שם העצם שמלה .)

דוגמה לפיתיון בשימוש בטקסט

פְּתָיוֹן