logo

419

מה המשמעות של 419?

419 פירושו 'הונאת דוא'ל ניגרית'.

סיכום נקודות מפתח

'הונאת דוא'ל ניגרית' היא ההגדרה הנפוצה ביותר עבור 419 ב-Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram ו-TikTok.
419
הַגדָרָה:הונאת דוא'ל ניגרית
סוּג:מונח סייבר
ניחוש:
5: קשה מאוד לנחש
משתמשים טיפוסיים:
מבוגרים ובני נוער

הגדרה שנייה עבור 419

משמעות זו צוינה גם:
419
הַגדָרָה:ללילה אחד (בשימוש בדייטים פירושו דוכן לילה אחד)
סוּג:מונח סייבר
ניחוש:
3: ניתן לנחש
משתמשים טיפוסיים:
מבוגרים

שימוש במספרים בטקסטים

סרטון זה מציג את הדרכים השונות שבהן משתמשים במספרים ב'דיבור טקסט':

דוגמה של 419 בשימוש בטקסט

419